kerst in Azië

We zijn aan het lezen als Edith (van het secretariaat) met een blauw koffertje met witte stippen in de groep staat.
Hoi Lau, dit is voor gebracht en het is voor jouw groep…want er staat groep Laura op.
Verbaasd kijkt iedereen vanuit zijn leesboek op.
O ja voegt ze eraan toe, Je mag het pas NA kwart voor twee openen.
Ik kijk op de klok. Het is 7 over half twee.

Iets over kwart voor twee zitten we in de kring.
Ik heb de koffer op mijn schoot en vijfenzestig ogen kijken mij aan.
In de koffer zit een briefje en ik begin met lezen.

Er komen twee families bij jullie op bezoek. Eén familie uit Lapland en één familie uit Azië.
Mijn familie komt toch niet! wordt er gezegd.
Ik moet glimlachen om de opmerking.
Nee, hoor er komt een familie uit Lapland en een familie uit Azië.

In de brief staat: Laura kan jullie wel iets vertellen over Azië.
Waarom staat er dat ik jullie wel iets over Azië kan vertellen?
Ja dat komt omdat jij daar geweest bent en daarvandaan komt….toch? zegt Djesmin.
Al mijn vierde jaars knikken.
Mijn derde jaars kijken.
Er zit nog meer in, zegt Max.
Hij zit naast mij in de kring en heeft iets meer zicht op de inhoud van het koffertje.

Ik haal de eerste houten pop uit de koffer.
Hé da’s een kerstman….. Die komt uit Lapland….
Ik haal nog een poppetje uit de koffer. Er volgen meteen reacties.
Die komt uit Azië….want die is wat geel….
De pop heeft lang, geelachtige haren.
De derde pop heeft zwart haar.
Nee die komt uit Azië wordt er enthousiast geroepen.

Totaal komen er acht poppen uit de koffer.
Ze kunnen wel in het poppenhuis wonen,
maar dan wel ieder op een andere verdieping, zegt Mika.
Er wordt geknikt en blijkbaar vindt de hele groep het een goed idee.

En zo start het Kerst in Azië project……